HÀ NỘI: NGÀY ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN 15

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,216

Ngày đăng: 20/07/2021

HÀ NỘI: NGÀY ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN 15

Công điện số 15 của Hà Nội có hiệu lực từ 0h ngày 19/7, theo đó Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy; cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, và các trường hợp khẩn cấp khác như khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, được phép hoạt động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?