NHIỀU ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 101 VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG CHUNG CƯ CŨ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,065

Ngày đăng: 24/02/2021

NHIỀU ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 101 VỀ CẢI TẠO, XÂY DỰNG CHUNG CƯ CŨ

Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu thí điểm cơ chế đặc thù về cải tạo chung cư cũ trên địa bàn. Đồng thời đề xuất góp ý cho dự thảo sửa đổi bổ sung một số nghị định101 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến công khai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?