DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,196

Ngày đăng: 25/02/2021

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG DỊCH

Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” và nhân dân khi đến giao dịch tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội đã yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đây.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?