BỆNH VIỆN 199 MỞ RỘNG XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ TẠI ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,200

Ngày đăng: 24/02/2021

BỆNH VIỆN 199 MỞ RỘNG XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ TẠI ĐÀ NẴNG

BỆNH VIỆN 199 MỞ RỘNG XÉT NGHIỆM COVID-19 MIỄN PHÍ TẠI ĐÀ NẴNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?