EVNCPC: NHIỀU SÁNG KIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 6,489

Ngày đăng: 25/11/2021

EVNCPC: NHIỀU SÁNG KIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

+ Để đáp ứng kịp thời yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện và tăng cường chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật luôn được EVNCPC và các thành viên quan tâm, chú trọng. Nhiều ý tưởng, sáng kiến đã áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, nâng cao hiệu suất công việc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?