SẼ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE TRỰC TUYẾN TỪ NĂM 2022

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,684

Ngày đăng: 23/10/2021

SẼ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE TRỰC TUYẾN TỪ NĂM 2022

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT, hiện 12 Sở giao thông vận tải đang triển khai thí điểm cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến năm 2021. Sau quá trình thí điểm, tổng cục đường bộ sẽ báo cáo kết quả để Bộ GTVT nhân rộng thực hiện trên toàn quốc từ năm 2022.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?