NỚI LỎNG TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG CHO NHÀ GIÁO KHU VỰC BIÊN GIỚI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,189

Ngày đăng: 23/10/2021

NỚI LỎNG TIÊU CHÍ KHEN THƯỞNG CHO NHÀ GIÁO KHU VỰC BIÊN GIỚI

Tại Lào Cai, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung trong 2 dự án luật. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần có những quy định cụ thể, rõ ràng tránh gây khó khăn cho người thực hiện luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?