LÂM ĐỒNG: NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,105

Ngày đăng: 23/10/2021

LÂM ĐỒNG: NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI)

Thảo luận tại tổ, các Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tích cực cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh sửa đổi và dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi. Trong đó, Luật Điện ảnh sửa đổi nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?