KHAI THÁC THUỶ SẢN THÍCH ỨNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,168

Ngày đăng: 22/10/2021

KHAI THÁC THUỶ SẢN THÍCH ỨNG PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương ven biển về “Tổ chức khai thác thủy sản thích ứng an toàn, phòng chống dịch Covid 19 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?