ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG, CHO Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,167

Ngày đăng: 23/10/2021

ĐOÀN ĐBQH TỈNH HẬU GIANG, CHO Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC PHIÊN TÒA TRỰC TUYẾN

Cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang đồng tình nên ban hành Nghị quyết sớm để phù hợp thời điểm hiện tại, nhất là dịch bệnh covid-19 như hiện nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?