CHẠY ĐUA VỚI QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU MỚI TỪ TRUNG QUỐC

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,242

Ngày đăng: 22/10/2021

CHẠY ĐUA VỚI QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU MỚI TỪ TRUNG QUỐC

Có thể thấy, Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là thị trường lớn trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Theo thống kê, Trong 8 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang TQ đạt 4,3 tỷ USD. Do đó, việc ban hành các hướng dẫn theo lệnh 248, 249 tới đây của TQ là việc làm cần thiết, tránh tình trạng không đủ điều kiện để xuất khẩu.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?