CẦN LÀM RÕ NỘI HÀM CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,171

Ngày đăng: 25/10/2021

CẦN LÀM RÕ NỘI HÀM CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM

Cần phải làm rõ nội làm các loại hình bảo hiểm” đó là một trong những nội dung mà đoàn ĐBQH tỉnh Điên Biên đã nêu ra trong buổi thảo luận tổ về Dự thảo Luật kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?