CẦN ĐIỀU CHỈNH BẤT CẬP TRONG THỰC HIỆN BHXH, BHYT

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,312

Ngày đăng: 25/10/2021

CẦN ĐIỀU CHỈNH BẤT CẬP TRONG THỰC HIỆN BHXH, BHYT

Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Chính phủ đã ban hành nhiều quy định pháp luật, tạo chuyển biến về nhận thức của người dân tích cực tham gia Quỹ BHXH, BHYT. Cơ quan BHXH cũng đã kiện toàn tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin và các chế độ khác cho người được hưởng BHXH, BHYT. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách an sinh quan trọng này cũng đang tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?