BẠC LIÊU: CẦN KIỂM SOÁT NỘI DUNG PHIM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,278

Ngày đăng: 23/10/2021

BẠC LIÊU: CẦN KIỂM SOÁT NỘI DUNG PHIM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Cần kiểm soát nội dung phim trình chiếu trên không gian mạng và xem xét vấn đề về văn hóa, tư tưởng của các tác phẩm điện ảnh là nội dung thảo luận về dự án Luật Điện ảnh sửa đổi của Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu vào sáng 23/10

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?