THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,353

Ngày đăng: 14/01/2021

THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP XÃ HỘI

Quan tâm đến người yếu thế, không để ai ở lại phía sau không chỉ là chủ trương nhân văn của nhà nước mà còn là nền tảng để xã hội phát triển bền vững. Thúc đẩy an sinh xã hội cần sự chung tay của mọi người chứ không chỉ một cá thể nào.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?