THỪA THIÊN HUẾ: HƠN 700 HA CAO SU BỊ GÃY ĐỔ DO BÃO SỐ 5

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,015

Ngày đăng: 19/09/2020

THỪA THIÊN HUẾ: HƠN 700 HA CAO SU BỊ GÃY ĐỔ DO BÃO SỐ 5

THỪA THIÊN HUẾ: HƠN 700 HA CAO SU BỊ GÃY ĐỔ DO BÃO SỐ 5

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?