LẠNG SƠN: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỄM ĐỘC CHÌ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,906

Ngày đăng: 26/09/2020

LẠNG SƠN: TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT NHIỄM ĐỘC CHÌ

UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận thông tin và chỉ đạo các sở ban, ngành liên quan vào cuộc kiểm tra cũng như thu thập thông tin phản ánh của người dân tại thôn An Tri, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc về mức độ ô nhiễm môi trường cũng như thiệt hại về kinh tế, sức khỏe trong thời gian qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?