ĐÀ NẴNG: MIỄN GIẢM 4 THÁNG HỌC PHÍ CHO HỌC SINH CÁC CẤP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,560

Ngày đăng: 24/09/2020

ĐÀ NẴNG: MIỄN GIẢM 4 THÁNG HỌC PHÍ CHO HỌC SINH CÁC CẤP

Sau đợt dịch covid19 lần thứ hai bùng phát trên địa bàn, thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân. Trong đó có chủ trương miễn giảm 4 tháng học phí đến cuối năm cho học sinh các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?