CÀ MAU: GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG SAU KẾT LUẬN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,274

Ngày đăng: 15/09/2020

CÀ MAU: GIẢI TRÌNH MỘT SỐ NỘI DUNG SAU KẾT LUẬN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết: UBND vừa ký ban hành Văn bản hỏa tốc gửi Kiểm toán nhà nước Khu vực V, giải trình một số vấn đề, nội dung liên quan đến Kết luận của Kiểm tóan Nhà nước về Dự án nâng cấp, xây dựng Đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?