BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ HIỆU LỰC: 6 NĂM VẪN CHƯA THI HÀNH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,029

Ngày đăng: 23/09/2020

BẢN ÁN HÀNH CHÍNH CÓ HIỆU LỰC: 6 NĂM VẪN CHƯA THI HÀNH

Liên quan đến vụ bản án có hiệu lực nhưng hơn 6 năm không được thi hành tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, mới đây Chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Vũng Tàu đã có quyết định thụ lý tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ đối với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu giao Chánh thanh tra tỉnh kiểm tra xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?