VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG GÂY BẤT ỔN TRONG DÂN CƯ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,326

Ngày đăng: 07/08/2020

VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG GÂY BẤT ỔN TRONG DÂN CƯ

Tranh chấp, kiện tục về đất đai luôn là vấn đề bức xúc tồn tại ở nhiều địa phương. Nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn về nhà, đất không được giải quyết dứt điểm đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự trị an xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?