RÀO CẢN TỪ ĐỊNH KIẾN NGHỀ NGHIỆP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 15,090

Ngày đăng: 13/08/2020

RÀO CẢN TỪ ĐỊNH KIẾN NGHỀ NGHIỆP

Định kiến nghề nghiệp là một trong những rào cản lớn nhất trong hành trình chọn ngành, chọn nghề. Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người giữ niềm tin sai lầm về các nghề nghiệp như là nghề cao quý, nghề thấp kém, nghề phù hợp con trai, nghề phù hợp con gái,… Đôi khi tư tưởng nối nghề, nối nghiệp trong gia đình cũng khiến việc hướng nghiệp cho con trẻ chưa được chính xác.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?