HƯỚNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU VÀ TOÀN DIỆN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,150

Ngày đăng: 13/08/2020

HƯỚNG NGHIỆP CHUYÊN SÂU VÀ TOÀN DIỆN

Để công tác hướng nghiệp trở nên chuyên sâu và toàn diện hơn, cá nhân và cơ quan quản lí đều cần quan tâm nhiều hơn đến thị trường việc làm và đưa ra đánh giá phù hợp. Vậy đâu là những điều chúng ta cần nâng cao sự chú ý và có sự điều chỉnh phù hợp?

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?