QUẢNG NAM: HỖ TRỢ ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT SAU DỊCH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,636

Ngày đăng: 28/06/2020

QUẢNG NAM: HỖ TRỢ ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT SAU DỊCH

Tại Quảng Nam, thời điểm dịch bệnh covid19 diễn biến phức tạp, các chế biến sản phẩm công nghiệp nông thôn gặp nhiều khó khăn, Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của ngành công thương, các doanh nghiệp đều nỗ lực hỗ trợ người lao động, đồng thời đẩy mạnh sản xuất, phục hồi sau dịch.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?