KIỂM TRA NGẪU NHIÊN CÔNG TÁC GHI CHỈ SỐ, LẬP HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,854

Ngày đăng: 29/06/2020

KIỂM TRA NGẪU NHIÊN CÔNG TÁC GHI CHỈ SỐ, LẬP HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, tập đoàn điện lực Việt Nam đã thành lập tổ công tác liên ngành tiến hành thực tế, kiểm tra công tác ghi chỉ số, lập hoá đơn tiền điện, giải quyết kiến nghị của khách hàng tại 1 số địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?