HỎA TỐC HAY CHẬM TRỄ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 22,778

Ngày đăng: 05/06/2020

HỎA TỐC HAY CHẬM TRỄ

Hơn 1 năm qua từ khi các giáo viên hợp đồng gửi đơn kiến nghị đến khắp nơi. Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đều có ý kiến chỉ đạo để xem xét và đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết và xét đặc cách cho giáo viên hợp đồng. Ngày 5/11/2019, Bộ Nội vụ cũng đã có công văn 5378 đề nghị các tỉnh, thành phố xét đặc cách cho số giáo viên có đủ điều kiện theo quy định. Và đến nay đã 6 tháng trôi qua nhưng mọi việc vẫn chưa có hồi kết đối với các giáo viên hợp đồng lâu năm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?