PHẬN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 33,101

Ngày đăng: 30/05/2020

PHẬN GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG

Nghề giáo được gọi là một nghề cao quý và được nhiều người lựa chọn sau khi ra trường. Họ với nhiệt huyết của tuổi trẻ, theo đuổi hoài bão và ước mơ để có thể trở thành một người thầy, người cô ươm mầm cho những thế hệ tương lai. Trải qua bao khó khăn, vất vả, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho ngành giáo dục nhưng kết quả nhận được là sự vô cảm và thiếu trách nhiệm từ các cấp chính quyền địa phương khi để cho họ - những giáo viên hợp đồng suốt hơn 20 năm qua vẫn chỉ là hợp đồng, thậm chí bị chấm dứt lao động hợp đồng và vẫn chưa được xét tuyển đặc cách.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?