HƯỚNG TỚI GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO BẾP THAN TỔ ONG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,280

Ngày đăng: 22/05/2020

HƯỚNG TỚI GIẢI PHÁP THAY THẾ CHO BẾP THAN TỔ ONG

Cuối tháng 10/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ra Chỉ thị số 15 về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố từ năm 2021, ngoài việc tuyên truyền và triển khai thí điểm thay thế bếp than tổ ong bằng các bếp khác, thân thiện với môi trường, Hà Nội cũng đang tiếp tục nghiên cứu loại bếp phù hợp thay thế cho bếp than tổ ong đang gây ô nhiễm này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?