ĐÀO TẠO SONG HÀNH- THÚC ĐẨY GDNN PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,990

Ngày đăng: 29/05/2020

ĐÀO TẠO SONG HÀNH- THÚC ĐẨY GDNN PHÁT TRIỂN

Học đi đôi với hành, nhà trường kết hợp với doanh nghiệp để dạy kỹ năng nghề cho sinh viên đang là một yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực có chất lượng. Các mô hình liên kết đào tạo trình độ Cao đẳng đang được triển khai trên toàn quốc. Với chương trình đào tạo song hành, học viên sẽ được cấp bằng Kỹ sư thực hành của trường và chứng chỉ Kỹ thuật viên, đồng thời được doanh nghiệp hỗ trợ chi phí đào tạo và đảm bảo việc làm sau tốt nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?