BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIẾT NHƯNG KHÔNG CẢNH BÁO

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,432

Ngày đăng: 17/02/2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BIẾT NHƯNG KHÔNG CẢNH BÁO

Khẳng định biết về chương trình liên kết đào tạo thạc sỹ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Griggs (Hoa Kỳ) thế nhưng, trong suốt thời gian hơn 2 năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không hề có bất kỳ cảnh báo nào cho các học viên. Để rồi, trong suốt hơn 7 năm qua, hơn 3.000 học viên chương trình LKĐT này rơi vào cảnh treo bằng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?