BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM GIỮA BỘ VÀ ĐHQGHN – NGƯỜI HỌC BỊ TREO BẰNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,527

Ngày đăng: 19/02/2020

BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM GIỮA BỘ VÀ ĐHQGHN – NGƯỜI HỌC BỊ TREO BẰNG

Căn cứ quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo bảo vệ quan điểm yêu cầu trình độ tiếng Anh tương đương du học sinh cho chương trình LKĐT Griggs là Quyết định 77 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thế nhưng, quy định này chỉ áp dụng cho chương trình mà người học theo hình thức học từ xa. Còn chưa có bất kỳ quy định nào cho một chương trình do tổ chức đào tạo từ xa kiểm định, nhưng được đào tạo dưới hình thức trực tiếp theo Quyết định của cơ sở đào tạo có quyền tự chủ cao như Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?