TIẾP TỤC HỖ TRỢ HÀNG NGHÌN ÁO PHAO CHO BÀ CON VÙNG LŨ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,951

Ngày đăng: 22/10/2020

TIẾP TỤC HỖ TRỢ HÀNG NGHÌN ÁO PHAO CHO BÀ CON VÙNG LŨ

Lũ lớn liên tục và kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của bà con miền Trung. Bên cạnh thực phẩm, thuốc men thì áo phao và phao cứu sinh là những vật dụng hết sức hữu ích vào lúc này. Hàng nghìn chiếc phao cứu sinh và áo phao vẫn đang tiếp tục được khẩn trương di chuyển vào vũng lũ hỗ trợ người dân…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?