LÀM GÌ ĐỂ XE BUÝT PHÁT HUY HẾT TIỀM NĂNG ?

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,146

Ngày đăng: 26/10/2020

LÀM GÌ ĐỂ XE BUÝT PHÁT HUY HẾT TIỀM NĂNG ?

Ðể hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông, vận tải hành khách công cộng tiếp tục được giao trọng trách “chủ công” phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Trong khi hạ tầng chưa theo kịp với sự phát triển của xã hội. Để hoàn thành sứ mệnh, vận tải hành khách công cộng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được chú trọng giải quyết, tạo bước đột phá mạnh mẽ.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?