KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG CHIẾM 100 TRIỆU CỦA VỢ NẠN NHÂN THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,214

Ngày đăng: 27/10/2020

KHỞI TỐ ĐỐI TƯỢNG CHIẾM 100 TRIỆU CỦA VỢ NẠN NHÂN THỦY ĐIỆN RÀO TRĂNG 3

# Thưa quý vị! Thời gian này, khi đồng bào cả nước đang hướng về miền Trung, giúp đỡ những gia đình bị thiệt hại cả về con người lẫn tài sản, thì một số đối tượng đã lợi dụng trục lợi từ những gia đình nạn nhân. Ghi nhận của PV THQHVN tại Đắk Nông.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?