SỞ TN & MT HÒA BÌNH MÂU THUẪN TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐÁ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,121

Ngày đăng: 16/01/2020

SỞ TN & MT HÒA BÌNH MÂU THUẪN TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐÁ

Về vấn đề khai thác đá tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân. Đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong công tác quản lý.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?