PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CHO GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,811

Ngày đăng: 09/08/2019

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CHO GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

Tại các đô thị lớn ở nước ta có thể nhận thấy, các phương thức vận tải vẫn còn phát triển rời rạc, thiếu đồng bộ nên chưa thu hút, hấp dẫn người dân sử dụng. Trong khi đó, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ không đi kèm với sự phát triển hạ tầng giao thông đã ảnh hưởng đến hiệu quả và sự kết nối của các công trình xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?