NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TẠI BẮC NINH

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,191

Ngày đăng: 14/08/2019

NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TẠI BẮC NINH

Bình quân mối năm xử lý khoảng 42 nghìn tấn rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp, 5 năm qua, Nhà máy xử lý rác thải Thuận Thành (Bắc Ninh) đã cơ bản xử lý toàn bộ rác thải trên địa bàn huyện Thuận Thành, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư và giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?