NGHỊCH LÝ TRONG VIỆC CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 16,088

Ngày đăng: 07/08/2019

NGHỊCH LÝ TRONG VIỆC CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Thưa quý vị, một hộ dân với nhiều thế hệ đang ở trong một ngôi nhà cũ kĩ được xây dựng từ nhiều năm và hiện xuống cấp rất nhiều. Thế nhưng suốt thơi gian qua gia đình làm thủ tục xin cấp phép xây dựng song vẫn không được chinh quyền địa phương chấp thuận. Ghi nhận của phóng viên THQHVN tại Tây Nguyên

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?