NEW ZEALAND HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,776

Ngày đăng: 14/08/2019

NEW ZEALAND HỖ TRỢ ĐÀO TẠO TIẾNG ANH TẠI VIỆT NAM

Giáo dục là trụ cột chính trong quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam. Các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ Việt Nam cũng là một phần trong khung hợp tác giáo dục toàn diện giữa hai nước. Trong bối cảnh Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) từ ngày 1/1/2020, để hỗ trợ Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho trọng trách này, Chính phủ New Zealand sẽ nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho các học viên thuộc các bộ, ngành khác nhau của Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?