GIẢM ÙN TẮC, Ô NHIỄM VỚI BUS CỠ NHỎ VÀ BUS “SẠCH”

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,032

Ngày đăng: 15/08/2019

GIẢM ÙN TẮC, Ô NHIỄM VỚI BUS CỠ NHỎ VÀ BUS “SẠCH”

Trong hoàn cảnh cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được với tốc độ đô thị hóa, nmột trong những giải pháp được đánh giá cao là việc sử dụng xe bus cỡ nhỏ và xe bus sử dụng nhiên liệu sạch, vừa phù hợp với địa hình ở các đô thị lớn vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?