KIỂM TRA ĐỘT XUẤT NHIỀU TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 15,834

Ngày đăng: 19/03/2019

KIỂM TRA ĐỘT XUẤT NHIỀU TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE

Nhằm chấn chỉnh lại công tác sát hạch lái xe trên địa bàn Hà Nội cũng như 1 số tỉnh lân cận, mới đây, Tổng Cục trưởng Tổng Cục đường Bộ Việt Nam – Ông Nguyễn Văn Huyện đã tiến hành thị sát, kiểm tra đột xuất một số trung tâm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?