NGHỊCH LÝ HỌC VÀ BẰNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,292

Ngày đăng: 12/12/2019

NGHỊCH LÝ HỌC VÀ BẰNG

Từ xưa đến nay, bằng cấp được coi là thước đo đánh giá chất lượng giáo dục bởi lẽ không giấy tờ nào minh chứng rõ nét những nỗ lực của người học hơn những “tấm bằng”. Thế nhưng, có một nghịch lý xảy ra với việc cấp bằng và học tập tại Việt Nam. Trong khi nhiều chương trình học tập được kết luận điều tra là học giả, chất lượng giả quy trình giả nhưng phôi bằng là thật, thì lại cũng tồn tại những chương trình học thật, chất lượng thật (trường đào tạo uy tín, có đầy đủ giấy phép), nhưng bằng cấp lại không được công nhận.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?