LẠM DỤNG THUỐC KHÁNG SINH, HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 14,555

Ngày đăng: 11/12/2019

LẠM DỤNG THUỐC KHÁNG SINH, HẬU QUẢ KHÓ LƯỜNG

Thuốc nói chung hay thuốc kháng sinh nói riêng có vai trò quan trọng trong việc điều trị bệnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, rất ít người dùng đơn thuốc để mua và bán thuốc kháng sinh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?