NHIỀU TỈNH THÀNH ĐÃ CẢNH BÁO VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC BUPIVACAINE NHƯNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VẪN CHƯA CÓ ĐỘNG THÁI GÌ KHUYẾN CÁO CÁC BỆNH VIỆN.

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 13,212

Ngày đăng: 23/11/2019

NHIỀU TỈNH THÀNH ĐÃ CẢNH BÁO VỀ CHẤT LƯỢNG THUỐC BUPIVACAINE NHƯNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VẪN CHƯA CÓ ĐỘNG THÁI GÌ KHUYẾN CÁO CÁC BỆNH VIỆN.

Tháng 4/2019 Sở Y tế Cần thơ đề nghị thay thế Bupivacaine bằng loại thuốc khác; tháng 7/2019, Hà Nội báo cáo Cục Quản lý Dược khi có 1 lô thuốc cũng loại này không đạt tiêu chuẩn chất lượng và còn nhiều báo cáo phản hồi của các đơn vị tỉnh thành khác. Tuy nhiên cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết Cục này chỉ biết thông tin về những sự cố liên quan đến Bupivacaine thông qua báo chí và sau đó mới nhận được báo cáo của Sở y tế Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?