HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC: SỐC PHẢN VỆ Y TÊ 100% LÀ DO THUỐC

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 15,175

Ngày đăng: 22/11/2019

HỘI GÂY MÊ HỒI SỨC: SỐC PHẢN VỆ Y TÊ 100% LÀ DO THUỐC

# Liên quan đến sự việc 2 sản phụ tử vong và 1 sản phụ nguy kịch sau khi tiêm thuốc gây tê tủy sống để mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, trong khi Bộ Y tế vẫn đang trong quá trình kiểm tra lại chất lượng lô thuốc Buipivacaine sản xuất tại Ba Lan – thuốc được dùng gây tê, thì đại diện Hội gây mê hồi sức khẳng định sốc phản vệ gây tê thì 100% là do thuốc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?