BÌNH ỔN GIÁ LỢN TRÁNH GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 12,421

Ngày đăng: 21/11/2019

BÌNH ỔN GIÁ LỢN TRÁNH GÂY HOANG MANG DƯ LUẬN

Giá thịt lợn bị đẩy cao đòi hỏi ngành nông nghiệp phải xây dựng chiến lược cụ thể trong việc phòng ngừa dịch bệnh cũng như minh bạch, bình ổn giá tránh gây hoang mang cho các hộ chăn nuôi và người tiêu dùng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?