HÌNH SỰ HÓA QUAN HỆ KINH TẾ: NỖI ÁM ẢNH CỦA DOANH NGHIỆP

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,411

26/01/2019

HÌNH SỰ HÓA QUAN HỆ KINH TẾ: NỖI ÁM ẢNH CỦA DOANH NGHIỆP

Sự can thiệp trái pháp luật của các cơ quan tố tụng vào sự vận động bình thường của các giao dịch dân sự, kinh tế. Nghị quyết 35 của Chính phủ quy đinh rõ vấn đề này, tuy nhiên sau 2 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn tồn tại khoảng cách giữa chính sách và thực thi

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?