XÍN MẦN CẦN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 11,518

Ngày đăng: 12/07/2018

XÍN MẦN CẦN ĐƯỜNG GIAO THÔNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Huyện Xín Mần là một trong những huyện biên giới xa xôi của tỉnh Hà Giang. Dù còn nhiều khó khăn nhưng nơi đây vẫn đang từng bước nỗ lực xóa đói giảm nghèo. Một trong những yếu tố quan trọng đó là đường giao thông sẽ tạo ra động lực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhưng tới nay vấn đề này vẫn chưa được quan tâm đúng mức khiến tiềm năng phát triển kinh tế ở đây đang gặp nhiều khó khăn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?