LIỀU THUỐC MẠNH VỚI CÁC "TÍN ĐỒ" YÊU ĐỘNG VẬT

Chuyên mục: CHUYỂN ĐỘNG 365 | Lượt xem : 10,451

06/12/2018

LIỀU THUỐC MẠNH VỚI CÁC "TÍN ĐỒ" YÊU ĐỘNG VẬT

Từ mờ sáng, đội chuyên trách bắt chó thả rông đã cầm vợt lưới chạy xe máy khắp các ngõ nhỏ ở Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?