CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN QUANG DŨNG VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Chuyên mục: CHƯƠNG TRÌNH 21H | Lượt xem : 10,808

Ngày đăng: 03/06/2019

CHƯƠNG TRÌNH 21H00 : CHẤT VẤN CỦA ĐBQH NGUYỄN QUANG DŨNG VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?